Start my trips รูปก่อนเริ่มต้นทริปเที่ยวก่อนเริ่ม Choptrip

แชร์แรกของเราเป็น แชร์รุปภาพบางส่วนที่ไปมาก่อนที่จะก่อตั้ง Choptrip.com ซึ่งอยากจะเอามาแชร์

ให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้ดูดซับกลิ่งอายและบรรยากาศของการเที่ยวของเราในแบบ Choptrip เราจะทำมัน

ให้ดีที่สุดสำหรับผู้รับชม  ไม่ว่าจะเป็นทริปเชียงใหม่

ทริป เชียงใหม่

Start my trips รูปก่อนเริ่มต้นทริปเที่ยวก่อนเริ่ม Choptrip 1 Start my trips รูปก่อนเริ่มต้นทริปเที่ยวก่อนเริ่ม Choptrip 2

หรือแม้แต่ทริป อีสานเขียว จังหวัดขอนแก่น

Start my trips รูปก่อนเริ่มต้นทริปเที่ยวก่อนเริ่ม Choptrip 3 Start my trips รูปก่อนเริ่มต้นทริปเที่ยวก่อนเริ่ม Choptrip 4

 

และยังไม่ที่อื่นๆ อีกมากมายสำหรับ ผู้มาเยี่ยมชม